wtorek, 17 września 2013

Quick PDF Scanner

Quick PDF Scanner to program do skanowania dokumentów . Aplikacja jest angielskojęzyczna i i darmowa . Jest ona bardzo podobna pod względem sposobu obsługi  do innych  programów tego rodzaju Ekran głowny składa się z dwóch głownych częsci oraz trzech zakładek : :

 
Część pierwsza :  Import - wczytanie zdjęcia z pamięci urządzenia :


 
Po wczytaniu wybranego obrazka wyświetla się nowy ekran z jego podglądem :


 
Ikony na górnym pasku oznaczają :
- dodanie do ulubionych
- wybór skanu:

 
  •  zazanaczenie wybranego skanu
  • odznaczenie wybranego skanu
  • menu edycji :


Menu edycji zanczonego skanu zawiera nastepujące pozycje :
a) copy/ move pages ( kopiowanie / przenoszenie stron skanu ) :


 
Pozostałe pozycje na tej liście nie wyświtlają enowego ekranu dlatego ich nie pokazuje na zdjęciach , wyjątkiem jest :
b) delete ( usuwanie skanu ) :


 
c) help ( pomoc do programu ):


 
Po dotknięciu miniatury wyświetla się tryb pełnoekranowy z ikonami na górnym pasku :


 
1. obrót skanu w lewo:


 
2. obrót skanu w prawo :


 
3. menu :


 
a) share image ( wysłanie obrazka do innego urządzenia ) :
 
 
b) export image ( ekspor obrazka )
c) copy/ move page ( kopiowanie / przenoszenie  strony skanu ) :


 
d) make cover page ( utwórz strone tytułową z tego skanu - brak nowego ekranu )
e) page properties ( ustawienia strony , znajdują się tu szczegółowe ustawienia dotyczące skanu przydatne np podczas jego drukowania ):
 

 
- page size (rozmiar strony ):


 
- page orientation ( ułożenie strony ):


 
- image quality ( jakość obrazu ):


 
- image density (rozdzielczość obrazka w dpi ):
 

Część druga : capture - przechwyć skan . Funkcja ta uruchamia aparta fotograficzny i do skanowania wykorzystuje autofocus  (zielony kwadrat na zdjęciu ):


 
Można także zmienić domyślne ustawienia aparatu za pomocą  ( ikona "zębatka" ).  Ilość i rodzaj funkcji jest zależny od aparatu w nnaszym urządzeniu :
 
- scene mode ( zmiana sceny ) :
 
 
- focus mode ( tryb ostrości ) :


 
- Picture size ( rozdzielczość zdjęcia ) :  


 
- color efect ( efekty barwne ) :
 
 
- antibanding ( częśtotliwośc odświerzania obrazu ) :- white balance ( balans bieli ) :
 
 
Ikony na u dołu ekranu oznaczają :
- właczenie diody doświetlającej ( jeśli nasze urządzenia ja posiada  )
- skanowanie dokumentu
- - włączenie siatki ułatwiającej wykonie skanu :
 
 
Po ustawieniu ostrości przez program "Quick PDF Scanner"  czerwony kwadrat zmieniam kolor na zielony ( wlewym górnym rogu ekranu widoczny podgląd wcześniejszego skanu ) :


 
Po zeskanowaniu dokumentu popokazuje się nowy ekran z podglądem skanu. Ikony  na górnym pasku opisałem przy podczas prezentacji części pierwszej "Import" wiec nie ma sensu powtarzac ich znaczenia  :
 
Po ponownym uruchomieniu programu Quick PDF Scanner w jego głownym oknie pokazują się miniatury wcześniejszych skanów podzielonych wg kategorii :


 
- all ( wszystkie skany ):

 
- recent ( nanowsze skany ):
 
- favorites  ( ulubione skany ):
 
 
Ikony na górnym pasku przy nazwie programu oznaczają :
1. wyszukiwanie skanów
2. opcje dodatkowe :


 
A) sort ( sortowanie  czyli wyświetlanie skanów w głownym oknie o czym juz pisałem ):
 
 
B) filter ( filtrowanie skanów wg różnych kryteriów ) :
 
 
C) settings ( ustawienia ogólne ) :
 
 
a) number of recent documents ( liczba skanów wyświetlane jako nanowsze ):
 
 
b) measurement  units ( jednostki pomiarowe ):


 
c) image quality ( jakośc obrazu ):
 
 
d) page size  ( wielkośc strony ) . Pozwala od razu zapisać dokument w formacie w jakim będzie drukowany.


 
e) image density ( gęstość obrazka ):
 
 
D) Help - pomoc  do programu :
 
 
 
 
E ) About - infromacje o programie:
 
Podsumowując test aplikacji "Quick PDF Scanner " uważam iż niczym szczególnym sie nie wyróżnia na tle innych tego typu aplkiacji które testowałem . Podobnie jak one ma dwie ważne wady : brak obsługi języka polskiego i  brak OCR ( funkcji rozpoznawania tekstu ) .
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz