czwartek, 31 października 2013

Convert to PDF Lite Version

Convert to PDF Lite Version to darmowy , angielskojęzyczny program do tworzenia plików pdf z grafiki.
Główne okno zawiera 3 przyciski:
 
1. Lista przetworzonych w tym programie plików graficznych na pliki pdf ( na zdjęciu pusta):
 
 
2. Przekształcanie nowych grafik w plik pdf:
 


a) dodawanie obrazka z pamięci urządzeni , np.:

 
 
 
b) zdjęcie z kamery urządzenia:

 
Przed utworzeniem pliku musimy nadać mu nazwę :
 
 
np.:
 
Efektem tych działań jest plik pdf utworzony z obrazka :
 
 
 
3. Ustawienia:
 
Podsumowanie.
Covert to PDF Lite Version  to prosty program do tworzenia plików w formacie PDF z grafik. Bardzo prosty w obsłudze. Polecam .

Fill and Sign PDF Forms

Fill and Sign PDF Forms to darmowy program w języku angielskim do wypełniania i podpisywania plików w formacie pdf.  Aplikacja składa się tylko z ekranu głównego w którym wskazujemy plik do wypełnienia i podpisania oraz rozpoczynamy proces.

 
 
Przycisk "View" ( widok ) służy do podglądu wybranego pliku - uruchamia listę zainstalowanych czytników plików pdf, np.:
 
 
Po wybraniu przycisku "Fill and Sign " ( wypełnij i podpisz ) rozpoczyna się wypełnianie i podpisywanie wybranego pliku.
 
 
Mi niestety się nie udało go zakończyć:
 
 
Podsumowanie.
Nie  rozumiem przeznaczenia programu dlatego nie mogę go ocenić .
 

Doc2PDF

Doc2PDF to darmowy angielskojęzyczny program służacy do przekształcania plików w formacie "doc" , "docx" czyli stworzonych w edytorach teksu ( np. Microsoft Word ) na format PDF .
Program składa się z jednego okna w którym wyszukuje się plik w formatach doc i docx (wyróżnione ikoną ):
 
oraz prostego menu dostępnego po dłuższym przytrzymaniu palca na wybranym pliku: :
 
 
Żeby konwersja pliku  doc, docx do formatu pdf była możliwa należy mieć .... dostęp do internetu !
 
 
Pojawienie powyższego okna spowodowało że przerwałem test tej aplikacji . Nie pozwolę żeby nieznane mi  nieuprawnione ( np. na mocy przepisów szczególnych)  osoby miały dostęp do moich dokumentów ! Tym bardziej  że na komputerach PC mogę przekształcić dowolny dokument tekstowy do formatu pdf bez połączenia z internetem . Wystarczy że zainstaluje wirtualną drukarkę plików PDF, otworzę  dokument testowy w jego edytorze  np. Word  i z opcji Drukuj wybiorę wirtualna drukarkę PDF.
Podsumowanie .
Ponieważ aplikacja " Doc2PDF " w celu konwersji plików na  format pdf wymaga dostępu do internetu radzę trzymać się od niej z daleka . Nie wiemy bowiem kto ma do nich dostęp na sewrwerze na którym ma się odbywać ich konwersja.
 

Website 2PDF

Website 2PDF to darmowa angielskojęzyczna aplikacja służąca do zapisywania stron www do postaci plików w formacie pdf. taka możliwość jest bardzo przydatna gdy chcemy przeglądacć zawartość serwisu internetowe w miejscu w którym nie ma dostępu internetu Wi-Fi. Sieć 3G nie rozwiązuje problemu gdzyż nie wszędzie jest a a nawet jak już jest to w słabym standardzie GPRS który za wolny i za drogi by wygodnie przeglądać strony www  Aero 2 który jest darmowy też nie wszędzie jest .  Program jest bardzo prosty w obsłudze.  Korzystanie z niego ogranicza się do wpisania adresu wybranej  strony www nad niebieską linią :

 
 
np.:
 
Następnie należy utworzyć plik pdf przyciskiem "Convert" znajdującym się pod niebieską linią:
 
 
 
Na końcu należy nacisnąć przycisk " open" by otworzyć i z listy która się wyświetli:
 
 
wybrać jeden z czytników dokumentów w formacie pdf zainstalowanych w naszym urządzeniu o otworzyć stworzony dokument:
 
 

Teraz zaprezentuje menu z opcjami dostępne w programie " Website 2PDF" . Zawiera ono mało ustawień ale do celu w jakim program wystarczy.

 
 
 
Podsumowanie.
Website 2PDF to bardzo przydatny program zawsze gdy musimy przeglądac zasoby jakiegoś serwisu internetowego wszędzie tam gdzie nie będzie dostępu do szybkiego internetu w schronisku górskim . Polecam .
 

 
 

środa, 30 października 2013

PDF Utility Lite

PDF Utility Lite  to zaawansowana aplikacja dotworzenia i obróbki plików w formacie PDF . Program występuje w 2 wersjach - darmowej ( która jest raczej wersją demonstracyjną  ze względu na liczne ograniczenia ale o tym dalej ) oraz płatnej. Ja testowałem wersje darmową dlatego  nie udało mi sprawdzić działnie większości funkcji . Językiem w którym testowany program komunikuję się z użytkownikiem jest wyłącznie angielski brak polskiego. 
Wszystkie najważniejsze funkcje znajdują się na ekranie głównym  i oprócz nazw zawierają także ikony ilustrujące przeznaczenie każdej funkcji. Omówię je w kolejności od lewej górnej do prawej dolnej .
 
1. Podział dokumentu na kilka części:
 
 
Najpierw należy wybrać plik który będzie podzielony ( select file ), np. :
 
 
a w pomarańczowym oknie poniżej ( split at ) ilośc części na które ma być podzielony plik:
 
 
W wersji darmowej podział pliku jest niemożliwy:
 
2. Łączenie plików pdf w jeden duży:
 
 
Ikony na czerwonym pasku u dołu ekranu oznaczają :
  • dodawanie plików które mają być połączone:
 

  • zaznaczanie plików które mają być połączone:
 
 
  • Kolejne ikony to usuwanie wybranego pliku z listy oraz łączenie plików ( merge files). Przed połączeniem plików należy w wyświetlonym oknie nadać nazwę nowemu plikowi :
 
 
Ta funkcja także nie jest dostępna w tej wersji programu PDF Utility Lite:  
 
 
3. Nałożenie na siebie dokumentów pdf ( nie rozumiem  tej funkcji):
 
 
Należy wybrać plik dolny  ( bottom ) i górny ( top), np. :
 
 
A następnie nadać nazwę nowemu plikowi:
 
 
 
Ta funkcja także nie jest dostępna w tej wersji programu PDF Utility Lite:  
 
 
4. Ochrona hasłem plików pdf:
 
 
W pomarańczowych oknach należy wpisać hasło :
 
 
 
 
A następnie nadać nazwę nowemu plikowi:
 
5. Wyodrębnianie grafiki z plików pdf:
 
 
Ta funkcja także nie jest dostępna w tej wersji programu PDF Utility Lite:  
 
 
6. Tworzenie z obrazków pliku pdf:
 
 
  • ikona plus na czerwonym pasku u dołu ekranu to dodawanie obrazków np. :

  •  wybór obrazków które będą tworzyć plik :

 
nadanie nazwy nowemu plikowi: 
  • tworzenie pliku :
        

 
Ta funkcja także nie jest dostępna w tej wersji programu PDF Utility Lite: 
 
 
 
Podsumowanie.
PDF Utility Lite to prosty w obsłudze program do tworzenia i edycji plików w formacie pdf. Zawiera mnie funkcji niż testowany poprzednio "PDF Creative Ultimate Free". Największą  wadą programu "PDF Utility Lite" jest to że wersja darmowa to tak naprawdę prezentacja funkcji a nie kompletna aplikacja gdzyż  nie możliwe jest stworzenie żadnego z typów plików .