środa, 2 października 2013

Dressage Lite

 
Dressage Lite to program do planowania i kontroli ćwiczeń dresażu czyli ujeżdzenia. Ale można go także wykorzystać do ogólnej pracy z koniem na ziemi zwłaszcza nauki posłuszeństwa u młodych koni ( np prowadzenie )  gdzyż nauka posłuszeństwa jest jednym z elementów dresażu .
Aplikacja jest angielskojęzyczna i darmowa. Zawiera bardzo dużo różnych opcji które można dowolnie zmieniać a także tworzyć nowe programy szkolenia konia . Ale po kolei .Główny ekran zawiera przykładowy test i jest jednocześnie miejscem gdzie można zarządzać planami szkolenia (0 dodawać , zmieniać , usuwać własne programy które twórcy "Dressage Lite" nazywają "test" czyli sprawdzian ).

 
1.Add test - dodanie własnego testu:


 
2. Example test - przykładowy test :
 
 
Po wybraniu testu ( lista opcji jest taka sama dla testu przykładowego jak i dla własnego ) pojawia się menu podręczne z opcjami dotyczącymi testu:


 
a) edit test - edycja testu. Zmiany przebiegu testu dokonujemy za pomocą ikon u góry ekranu:


 
- napis w lewym górnym rogu - tempo chodu konia ( na zdjęciu "medium walk : czyli przyspieszony stęp ):  


 


 
 - strzałka skośna  to kierunek ruchu (  lewo lub prawo) :
 :

 
- strzałka z "x" - usunięcie grafcznego przedstawienia ćwiczenia:


 
- "+ " dodanie kierunku ruchu :


 
- pozostałe ikony to dodawanie kolejnych kierunków ruchu :
 
 
 

 


 
Niektóre kierunki jazdy a włąściwie ćwiczenia zanim zostaną pokazane wymagają wprowadzenia dodatkowych ustawień :
-Diameter ( średnica okregu ):  
 
 
-Angle ( kąt ):

 
i inne dane w zależności od toru jazdy . Problemem pozostaje to w jakich jednostkach ustawia się te dane.
- Zębatka - zmiana tępa  ćwiczenia (chodu konia ) :
 
 
- Extra commarder (dodatkowe kroki podczas dresażu):
 
b) View test ( widok testu ) - uruchamia sie prezentacja przedstawiająca przebieg stworzonego przez nas testu :
 
 
c) Edit call sheet ( edycja arkusza ćwiczeń ) - można tu opisać dany element ćwiczenia widoczny  po lewej stronie jego nazwy :
 

 
d) View call sheet ( podgląd  arkusza ćwiczeń ) - można tu obejrzeć arkusz ćwioczeń będący częścia stworzonego przez nas testu :


 
d) Share- wysyłanie testu do innych urządzeń :


 
e) Settings - ustawienia ogólne programu:
 

-View from ( nazwa punktu startu treningu ) :
 
-Line thickness ( szerokość linii na planie treningu ):
 
 
 
 
-Label size ( rozmiar opisów ) :
 
 
-Arena (ustawienia wyglądu areny treningowej ):
 
 
  • Background ( kolor tła ):
 
  • Line thickness ( szerokość linii ) :
 
 
  • Label colour ( kolory opisów ):
 
 
 
 f) Gaits ( chody konia ) :
 
 
- Colours (kolory). Kolory w każdej z pozycji na tej liście ustawia się za pomocą koła z kolorami:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Line styles (wygląd linii na schemacie maneżu):
 
 
 
 
- Speeds ( prędkość poszczególnych chodów konia w m/s ):
 
 
 
 
Help - informacje o programie :
 
 
- App- inne aplikacje twórców "Dressage Lite" :

 
 
-Advanced  - przywracanie ustawień domyślnych :
 
 
Dressage Lite to doskonała aplikacja dla każdego jeźdźca który interesuje się dresażem . Bardzo dużo opcji i możliwości zmiany ustawień , dostęp za darmo to niepodważalne zalety tej aplikacji . Jedyną wadą może być konieczność znajomości angielskich słów używanych w hodowli koni bo program jest w języku angielskim . Polecam.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz