wtorek, 5 listopada 2013

Handy Scanner

Handy Scanner to darmowy ( jest też wersja PRO która ma kilka dodatkowych funkcji)  , angielskojęzyczny program przeznaczony do tworzenia skanów dokumentów w formacie pdf. Źródłem materiałów może być zarówno aparat zainstalowany w naszym urządzeniu jak i dowolny plik zapisany w pamięci urządzenia . Sposób przetwarzania dokumentów ( i lista opcji)  na format pdf w programie Handy Scanner jest taki sam  dla dla wszystkich materiałów niezależnie od ich źródła dlatego przedstawię go na przykładzie materiałów pochodzących z kamery mojego urządzenia.
tak wygląda główny ekran testowanej  aplikacji:

 
 
Opis działania Handy Scanner wyjątkowo zacznę od opcji które pojawiają się po naciśnięciu przycisku/ ikony "menu" na naszym urządzeniu :
1.Settings ( ustawienia zaawansowane):

 
- Quality ( jakość skanów do wyboru). Oczywiście im większa tym lepiej :  
 
 
- Sync Using ( typ połaczenia z interentem podczas sysnchronizacji plików):
 
 
- Dropbox i Google Drive ( połączenie z chmurami w celu przesłania plików , ja nie mam konta na żadnym z tych serwerów):
 
 
 
Dalsza część ustawień :
 
- Document quality  ( jakość pliku wyjściowego, im wyższa tym lepiej ):
 
 
- Page Layout ( układ stron):

- Page format ( wielkość strony):

 
-Default filter ( domyślny filtr barwny) :

Ostatnia część ustawień:
 

2. About ( o aplikacji ):

3. Tutorial ( samouczek) , przykładowe zdjęcia :


 
 
 
Teraz opisze sposób działania programu Handy Scanner. Jako źródło testowego dokumentu posłuży kamera w moim urządzeniu.
Znaczenie ikon na dolnym pasku jest następujące :   
 
                                                  
 
 
a) skanowanie z aparatu fotograficznego urządzenia:
 
 
b) skanowanie z galerii plików :
 
 
c) wyszukiwarka zeskanowanych dokumentów :
 
 
d) zakup wersji PRO :
 
 Skanowanie dokumentów z użyciem aparatu fotograficznego w aplikacji Handy Scanner przebiega w następujący sposób:
 
 
a) wyświetlenie poziomnicy:
 
b) włączenie lampy błyskowej:
 
c)  włączenie siatki ułatwiającej robienie skanu:
 
 
Kolejne ikony umożliwiają wyświetlenie poziomnicy , zrobienie zdjęcia i wyświetlenie górnego paska z ikonami.
Zeskanowany dokument , np.:
 
 
Można przyciąć w celu zaznaczenia obszaru do dalszej edycji:
 
 
Znaczenie ikon opcji edycji skanu:
a) duża litera A - zmiana układu kolorów skanu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Przed zapisaniem skanu należy nadać mu nazwę , np.:
 
 
Utworzony dokument pojawi się następnie w głównym oknie programu :
 
 
Po wybraniu dokumentu pojawiają się dodatkowe ikony na pasku u dołu ekranu:

 a) edycja :
 
b) kasowanie skanu:
 
 
 c) wysyłanie skanu do innego urządzenia za pomocą programu do wysyłania plików:
 
 
Posumowanie.
Handy Scanner to prosty program do skanowania dokumentów w formacie pdf . Zawiera za mało opcji ( tylko przycinanie i zmiana układu kolorów ) i dlatego nie nadaję dla osób chcących obrabiać stworzone w tym programie pliki pdf w bardziej zawansowany sposób. Nie polecam.
 

 
 
 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz