sobota, 31 sierpnia 2013

Traffic Monitor Plus

Traffic Monitor Plus  to zaawansowany program do zarządzania połaczniami wychodzącymi z naszego urządzenia .  Służy ona także do kontroli parametrów łacza internetowego ( wiFi i 3G ) . Wbrew swojej nazwie obejmuje nie tylko sięć wi-fi ale również 3G , GSM ( rozmowy ) , SMS .  Aplikacja jest darmowa i angielskojęzyczna , jednak jej obsługa jest bardzo prosta . Test tego zostrała przeprowadzony na sieci WiFi . sposób działania programu na siegi 3G jest identyczny .
Testowaną aplikację obsługuje się za pomocą ikon na pasku wyświetlanym u dołu ekranu.

 
 
1. Speed - pomiar szybkości łącza . Po naciścięciu przycisku start rozpoczyna sie pomiar wszystkich parametrów naszego łącza :
 
 


 
 
 


 
 
Po zakończeniu pomiaru aplikacja wyświetla szczegółowy raport :


 
 
Znaczenie ikon nad wskaźnikiem jest następujące :
 a) globus - lokalizacja naszego położenia (na zjęciu jest wyłączona ) :


 
 
b ) fale - historia pomiarów :


 
 
U góry ekranu znajdują sie trzy ikony :
a) wysyłanie raportu do innego urządzenia . Wyświetla listę zainstalowanych aplikacji do wysyłania wiadomości .Przykładowa wiadomośc o stanie sieci wygląda tak :


 
 
b ) usuwanie historii pomiarów :


 
 
c ) lokalizacja nszego urządzenia :

 
 
2. Usage - statystyki użycia sieci ( wszytkie rodzaje z którymi łączy sie nasze urządzenie ). Ekran jest podzielony na dwie zakładki . Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje automatycznie po wybraniu rodzaju połączenia z listy  :
 
 
  
 
Okno to jest podzielone na kilka pozycji wg rodzajów rodzaju połaczeń z informacją o wykorzystaniu danego rodzaju połaczenia  . Każde z nich zawiera dwie pozycje  ( oznaczone jako
" >"  oraz  "koła zębate ") .  W tym punkcie opisu działania programu "Wifi Monitor Plus " pokazę co kryje pod pozycją oznaczoną znakiem ">" a znaczenie drugiej z nich wyjaśnię w dalszej części opisu   .
Dotknięcie znaku "> " pokazuje graficzną statystykę użycia danego rodzaju połączń z w naszym urządzeniu :
- połaczenia telefoniczne
 
 
 
- SMS :


 
 
-Ruch sieciowy :


 
 
- 10 aplikacji które zużyły najwięcej danych w danym okresie czasu :
 

 
 
3. Quality (jakość połaczeń ) :


 
 
4. Device - informacje o naszym urządzeniu :


 


 
 
5. Tasks - manager zadań . Wyświetla listę działających aktualnie aplikacji i umożliwia ich zatrzymanie :


 
 
6. Settings - ustawienia . Można tu ustawiac szczegółowe reguły dzaiałaniawszystkich rodzajów połączeń z którychg korzysta nasze urządzenie :  


 


 


 
 
a )  General - ustawienia ogólne ograniczeń w połączeń wszystkich rodzajów : 


 
 
Można zmienicna inne następujące dane :
- Billing cycle ( okres rozliczeniowy ) :
 
 
 
- Start Day ( pierwszy dzień okresu rozliczeniowego ) :


 


 


 


 
 
-Data limit ( jednostkę wielkości danych ) :


 
 
b) Widget Styles ( tło widżetu ) :


 
 
c ) Info - iformacje o programie " Wifi Monitor Plus " :


 
 
d ) Clear data - usunięcie wszystkich danych zebranych przez aplikację o naszym urządzeniu :


 
 
e) Data Counter ( licznik danych ) .Zawiera cztery pozycje :

 

- Set data limits (ustawienia limitu przesyłania danych ) :

 
 
wybranie ikony zębatek po prawej stronie kazdej z pozycji na liście umożliwia ustawienie szczegółowych limitów dla każdego z okresów rozliczeniowych na powyższym zdjęciu . Ekrany z ustawieniami są takie same dla każdego z nich dlatego nie będę pokazywał kojenych ekranów. Jednostki pomiaru transferu danych można  oraz dzień rozpoczecia ich liczenia zmieniać  :


 
 
Wyjątkem jest ekran "Custom Billing Cycle " ( okres rozliczeniowy użytkownika ) w którym można samodzielnie ustalic limity danych :


 
 
-Amount of data already consumed ( ilość zużytych danych ) :


 
 
 
- Export data ( wysyłanie danych o ilości zyżytych danych do innego urządzenia ) :
 - Clear data (usuwanie danych o transferze plików ) :


 
 
f ) Traffic views ( jaki okres rozliczeniowy ma byc przedstawiany na wykresie ) :
 


 
 
  -Traffic period ( okres czasu ) :


 


- App detail view (widok z podziałem na rodzaj połaczenia - transfer danych ) :
 
 
 
g ) Data Usage - Loctaions ( użycie danych wg lokalizacji  sieci WiFi ) . Domyślnie lokazlizacje to to Home ( dom ) i Work ( praca ) i nie da się tego zmienić. Aby ta funkcja działała należy wprowadzić dane ( nazwa , hasło itp ) sieci z którą sie łączymy w domu i w pracy . W moim teście ich nie wprowadzałem :


 
 
h ) Voice Counter (licznik połączeń głosowych ) :


 
 
- Set voice limits ( ograniczenie połaczeń głosowych ) :


 
 
Również tu po dotknięciu ikony zębatek można ustawić szczegółowe dane :


 
 
Ekran "Custom Billing Cycle " ( własne ustawienie limitu połączeń ):


 
 
- Export data  ( wysyłanie danych do innego urządzenia ) :


 
 
- Clear data ( kasowanie licznika połaczeń ) :


 
 
- Voice billing increment ( zwiększenie limitu  połaczeń głosowych ):
 
 
 
i ) Traffic vievs ( okresy rozliczeniowe ) :


 


 
 
j ) SMS Counter ( licznik SMS ):


 
 
-Set SMS limits (ustawienie limitu SMS) :


 


 
 
 
"Custom Billing Cycle ( limit SMS użytkownika ) :


 
 
- Clear data ( usuwanie danych ) oraz Export data ( wysyłanie danych do innego urządzenia )- ekrany wyglądają tak samo jak przy innych rodzajach połączeń  omówionych wcześniej ,dlatego nie będę ich powtarzał .  
 
Na koniec krótkie podsumowanie testu programu "  Traffic Monitor Plus " . Bardzo dobry program do kontroli kosztów korzystania z urządzenia z systemem Android . Niezbędny dla każdego kto z różnych powodów ( wyjazd za granicę , służbowa karta SIM itp  ) musi ograniczać swoje wydatki.  Idealna aplikacja do telefonu dziecka . Szkoda tylko że pozwala zdalnie zmieniać ustalonych limitów .
 
 
 
 
 
 


 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz