sobota, 3 sierpnia 2013

Quick Pick

Quick Pick to przeglądarka obrazów zawierająca też prosty edytor obrazów . Program jest angielsko-języczny i w pełni darmowy . Działa zarówno na telefonach jak i na tabletach ( wykorzystuje czujnik położenia ekranu ) . Jest bardzo prosty w obsłudze i zawiera niewiele ustawień  co bardzo mnie cieszy .  Program w domyślnych ustawieniach sortuje zdjęcia wg folderu w którym się znajdują i umieszcza je poziomo jeden obok drugiego .


 
 
Domyślny układ albumów można jednak zmieniać za pomocą opcji w menu  widocznym w prawym górnym rogu ekranu w postaci ikon .  Znaczenie ich ( od lewej ) jest następujące :
a) Obrazek - zmiana sposobu wyświetlania albumów ze zdjęciami  


 
b) Aparat - uruchamia wbudowany w urządzenie aparat fotograficzny ( tylko domyślna aplikacja , nie możliwości wyboru programu do fotografowania ) :

 
c) Kropki pionowe - menu sotowania widoku folderów z obrazami  

 
Domyślny układ folderów z obrazami ( Stack - stos) można zmienić  wywołując menu dotykając ikony z trzema pionowymi kropkami
 

 
 
2) Naciskając przycisk ( lub ikonę na pasku powiadomień )  menu na naszym urządzeniu :


 
Pozostałe układy to :
- Grid ( krata )
 

 
-List ( lista )  

 
-Explorer ( widok folderów z obrazami w otoczeniu inych folderów, działa niezależnie od wybranego sposobu wyświetlania folderów z obrazami )

 
 
 
Aplikacja "Quick Pic"  umozliwia także dalsze operacje w trybie widoku folderów :
 
1) Sort  (sortowanie)  :

 
2) Add  ( dodaj folder do listy folderów z grafiką ) 

 
Można także utworzyc nowy folder :

 
3) Show hidden ( pokaż ukryte foldery )  
4) Settings (ustawienia )


 
a) General - ustawienia ogólne :
 
Tu można także wybrać kolor tła ( Backgroung Theme ) programu "Qiuck Pic":
 
b) Browse ( przegląd )

 
 
c) View ( widok) :
 
W rozwijanej liście która sie tu znajduje można wybrać orientację ekranu ( Screen orientation ):

 
d) Slideshow ( pokaz slajdów ) :

 
Ta pozycja w menu zawiera dwie rozwijane listy :
- Transition animation ( sposób zmiany animacji ) :

 
-Slideshow interval ( czas między wyświetlaniem kolejnych zdjęć ) :

 
Gdyby proponowany przez programistów tej aplikacji interwał nam nie odpowiadał , można go zmienić zaznaczając "Customize" ( użytkownika )   na liście . Pojawi się wówczas nowe okno w którym można wpisać własny czas :

 
e) Cache ( pamięć podręczna ) :

 
Są tu dwie rozwijane listy w których można ustawić :
- Clear prewievs cache ( wyczyścić pamięć podręczną podglądu obrazków  )

 
-Clear thumbnails cache (wyczyścić pamięć podręczną podglądu miniatur )  

 
 f) About ( o nas ) - informacje o programie i jego autorach

 
Po otwarciu wybranego albumu ze zdjęciami program wyświetla  jego zawartość w potaci kafelków z których każdy to inne zdjęcie :
 
W prawym górnym rogu znajdują się trzy ikony  (od lewej) :
1. Trójkąt - tryb  pełnoekranowy , jako pierwsze pokazuje zdjęcie będące pierwszym w skrajnym górnym wierszu . W tym trybie można przewijać zdjęcia ( następnym które się pokaże będzie drugie zdjęcie w skaranbym górnym wierszu , potem trzecie itd)

 
2. Litera v na prostokącie - zaznaczanie wybranych fotografii w celu ich dalszej edycji :


 
Po zaznaczeniu wybranych fotografii pojawia się dodatkowe menu w prawym górnym rogu ekranu :
a) wysyłanie do innego urządzenia - wyświetla listę znalezionych w naszym urządzeniu  progarmów za pomocą których można wysłać zdjęcia :  

 
b) usuwanie fotografii
c) menu obrotu :

 
d) menu edycji :

 
- Move to ( przenieś do innego folderu )

 
-Copy to ( kopiuj do innego folderu ) 

 

-Rename ( zmiana nazw zdjęć ) :
 
 
-Zaznacz wszystko - zaznacza wszystkie fotografie w tym folderze
3. Pionowe kropki - menu :

 
a) Mode (sposób wyświetlania fotografii )  
- siatka  

 
- lista

 
b) Sort (sposób sortowania)  

c) Hide ( ukryj fotografie ) . Po wybraniu tej pozycji program "Quick Pic " wyswietli pytanie
czy ma ukryc fotorafie które są w tym folderze
 
d) Exclude ( wykluczenie zdjęć ) . Po wybraniu tej pozycji program "Quick Pic " wyswietli pytanie
czy ma wykluczyć fotorafie które są w tym folderze


e) Fix date ( ustalanie daty wykonania zdjęcia ) .Program pyta czy ma posortować zdjęcia wg danych z EXIF aparatu


A teraz wrócę do pojedyńczych  zdjęć . Po otwarciu wybranego zdjęcia w prawym górnym rogu ekranu pokazuje się menu  ( od lewej strony ) :
 
a) pokaz slajdów
b) wysyłanie do innego urządzenia ( pokazuje listę zainstalowanych w naszym urządzeniu programów , które mogą wysłać nasze zdjęcie )

 
c) usunięcie zdjęcia

 
 d) obrót zdjęcia

 
d) menu ustawień dodatkowych  
 
< ) details ( szczegóły zdjęcia )


 
<) Edit ( edycja zdjęcia - do funkcji edytcyjnych wrócę w dalszej części posta )

 
<) Set as ( ustaw jako )

 
<) Move to (przenieś do innego folderu )
 
 
 
<) Copy to ( kopiuj do innego foldeu )
 
 
<) Rename ( zmiana nazw zdjęcia  ) :
 
 
 
<)  Show in map  ( pokaż na mapie - działa tylko gdy nasze urządzenie ma GPS lub Glonass i w ustawieniach aparatu jest włączona geolokalizacja )
 
<) Settings (ustawienia )

 
Teraz wrócę do opisu opcji " Edit " ( edycja fotografii ).
Po wybraniu tej pozycji z menu ( tylko w trybie pełnoekranowym zdjęcia ) aplikacja "Quick Pic" wyświetli wybrane zdjęcie podzielone na sektory i z menu edycji w prawym górnym rogu ekranu :  

 
 a) zmiana rozdzielczości zdjęcia :

 
b) podmenu w którym można ustawić :

 
-  Aspect ratio ( proporcje zdjęcia ) 

 

 
- Resoluction (rozdzielczość zdjęcia )  
 

 
- By crooper (przycięcie zdjęcia )
 
c) obrót zdjęcia
 
d) wysyłanie zdjęcia ( powtorzenie opcji )
e) tryb pełnoekranowy  ( powtorzenie opcji )
 
Wg mnie "Quick Pic " jest godną polecenia przeglądarką grafiki  jeżeli ta zainstalowana przez producenta urządzenia nam nie odpowiada . Jej zalety to prosta obsługa i brak opłaty za instalację .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz