sobota, 27 lipca 2013

Ebook Droid

Ebook Droid  to darmowy ( brak wersji PRO ) angielskojęzyczny program służący do odczytywania e-booków . Lista obsługiwanych formatów plików jest bardzo długa :
 

 
Jest najbardziej zaawansowanym i skomplikowanym w obsłudze czytnikiem e-booków jaki testowałem . Moim zdaniem twórcy przesadzili z ilością opcji które można skonfigurować . Nie istnieje widżet tego programu. Do konfortowego  czytania są większośc z nich jest niepotrzebnych a ich konfigurowanie nie jest niezbędne . Pod względem obsługi zdecydowanie lepiej wypada testowany przeze mnie w poprzednim poście "PDF Reader" .
              Ekrany główne w aplikacji "Ebook Droid" ( jest ich cztery  )  mają wygląd wirtualnych regałów z półkami na których znajdują się książki  ( z podglądem ostatnio czytanej strony ) w formatach odczytywanych przez ten program . Taki wygląd programu jest atrakcyjny graficznie i przywodzi na myśl tradycyjne rozumienie kolekcji książek jako osobnej biblioteczki od której uginają sie półki w szafie . Takie tradycyjne kolekcje książek są powszechnie spotykane również dzisiaj w wielu domach na całym świecie
( mój dom nie jest tu wyjątkiem  - samych książek historycznych mam około ... 300 ! ) .
             Uważam że żaden ebook ,  nawet jeśli będzie wyświetlany na najlepszym ekranie LCD nie zastąpi zwykłej papierowej książki czy gazety , gdyż każdy ekran LCD niszczy ( z powodu swojej budowy, mam na myśli głownie częstotliwość odświeżania ale nie tylko  )  oczy i wcześniej czy później  należy urządzenie odłożyć na półkę . Oczywiście nie zniechęcam czytelników do rezygnacji z e-booków , tym bardziej że ja też nie wybobrażam sobie bez nich życia ( po to też kupiłem tablet ) i czytam ich bardzo dużo . I wcale nie męczą mi się oczy . Natomiast nie biorę  pod uwagę czytników opartych na e-papierze (e-ink ) bo one nie dorównują pod względem komfortu użytkowania nie dorównują urządzeniom z systemem Android.
Wrócę teraz do testu aplikacji  "Ebook Droid" . Tak jak wspomniałem na początku aplikacja ta skałda sie ztrzech  ekranów . Zawsze po wybraniu  ikony tej aplikacji uruchamia sie ekran
             I ) "Recent Books" ( ostatnie książki ) który pokazuje najnowsze książki i inne dokumenty otwierane w tym programie . Jest to ekran domyślny i nie da się tego zmienić .

 
Po dłuższym przytrzymaniu ikony którejś z książek pokazuje się podręćzne menu zawierające liczne podmenu :  
 
1) Open book at... ( otwórz książkę na stronie  ) :
 Mamy tu trzy możliwości :
- "Start" ( strona stratowa)
-" Current position " ( bieżąca strona - czyli ostatnio czytana)
-" END" ( ostatnia strona )
 2)  Show book settings ( pokaż opcje książek - pokazuje menu ustawień , które opiszę w dalszej części testu  ) :
 
3) Show book shelf ( pokaż półkę z książkami ) :

 
4) .Show book folder ( pokaż folder w którym jest zapisana książka )
 
5) Clear recent data  ( wyczyśc ostatnie dane ) - do wyboru są trzy możliwości :  
 

 
a) Exclude form recent ( ostatnie wykluczone  )
b) Clear cached ( wyczyść pamięć podręczną )
c) Remove book settings ( usuń ustawienia książki )  
 
6) File operations ( operacje na pliku ) . Do wyboru ponownie trzy możliwości :
 
a) Copy book to ( kopiuj książke do ). Chodzi tu o wskazanie folderu ( również na pamięci zewnętrznej takiej jak karta pamięci i pamięć pendrive) do którego ma być skopiowana książka  :

 
b) Rename book ( zmień nazwę książki ) :
 
c) Move book to ( przenieś książkę do ). Chodzi tu o wskazanie folderu ( również na pamięci zewnętrznej takiej jak karta pamięci i pamięć pendrive) do którego ma być skopiowana książka :
 

 
d) Delete book ( usuń książkę )
 
W razie potrzeby można wyświetlić dodatkowy pasek z opcjami ( przyciskiem "Menu ) :
 
a) Clear Recent ( wyczyść ostatnie )  
b ) Find books (znajdź książki )


c) All settings ( wszytkie opcje - do ich opisu wrócę w dalszej części tego posta )
 

 
d) Backup i Restore ( kopia zapasowa i jej przywracanie )
 
e) OPDS Browser ( link do zewnętrznej księgarni interenetowych powiązanych z twórcami "ebook Droid . Tworzenie czytników e-booków  na system Android  przez księgarnie internetowe to  jak wynika z moich obserwacji częsta praktyka , choć najczęściej - tak jak w tym przypadku - dany czytnik otwiera wszystkie dokumenty zapisane w obsługiwanym przez siebie formacie niezależnie od źródła z którego pochodzą ). Po  wybraniu tej ikony ukazuje się okno z folderami zawierające odnośniki do dwóch księgarń :
 
Po wybraniu opcji "Add new feed " (dodaj nowy pokarm ?  )  na szarym pasku u dołu ekranu można dodać nowy odnośnik do księgarni :

 
Po wybraniu jednego z instniejących w folderze "OPDS" katalogów program "Ebook Droid połączy się z księgarnią :a następnie wyświetli listę książek będących aktualnie w sprzedarzy :

 
 

f) More ( więcej opcji ) - zawiera tylko dwie pozycje : About ( o nas/ programie  ) , Close (zamknij program )

 
II) Received files ( otrzymane pliki ) - wyświetla najnowsze pliki
 
III ) Search results ( wyniki wyszukiwania) :
 
IV) Sdcard  ( karta pamięci ) . W niektórych urządzeniach ( tak jak w moim tablecie Goclever Tab I10I ) jest to część wydzielona z pamięci głównej a nie zewnętrzna karta pamięći jak sugeruje skrót
( ten tablet ma gniazdo na karty pamięci MicroSD )  

 
Wrócę teraz do opisu menu "Settings" . Tak jak pisałem na początku tego posta lista opcji w aplikacji "Ebook Droid " jest bardzo długa a ilość opcji które można konfigurować wydaje się nieograniczona.
Główny ekran opcji  zawiera kilka pozycji z których każda składa się z własnej listy opcji ( ich przeznaczenie jest opisane pod nazwą każdej z nich więc ograniczę się tylko do przezentacji  zawartości ich podmenu :  
 
1.) User Interface ( interfejs użytkownika ) . Zawiera tylko dwa  podmenu
       - Language ( lista wyboru języka w jakim ma być wyświetlane menu programu  ) z błędną ( a przynajmniej nie działającą na moim tablecie ) pozycją "Systerm" . Jeżeli dobrze zrozumiałem to po wybraniu tej pozycji domyślnym językiem programu  "Ebook Droid " ma być język sytemu Android w danym  urządzeniu czyli w moim przypadku język polski  ale gdy wybieram tą opcję to dalej językiem menu aplikacji jest angielski . 
-Brightness ( jasność ekranu )
 

 
- Position of page number toast ( umiejscowienie numeru strony e-booka )
 
 
- Position of zoom toast ( umiejscowienie klawiszy powiększenia /pomniejszania stron  e-booka )


 
 
2) Tap, swipes and keys ( dotyk , wstrząsy , klawisze )
 
Znajduje się tu tylko jedno podmenu ( Scroll height - wysokość rolki )

 
3) Navigation & history ( Nawigacja w programie i historia )

 

4) Performance settings ( ustawienia wydajności )

 
Pozycja ta zawiera następujące podmenu :
a) Pages in memory ( ilość stron w ładowana do pamięci naszego urządzenia podczas wczytywania dokumentu ) . Ja radzę ustawić maksimum gdyż przyspiesza to wczytywanie kolejnych stron e-booka
(zwłaszcza jeśli zawiera on dużo kolorowych ilustracji )  


b) Number of decoding threads ( numer dekodowanego wątku )


c) Decode threads priority ( pierwszeństwo dekodowania wątków )
 
d) GL draw thread priority ( pierszeństwo dekodowania  bibliotek Open GL )
 
e) Texture bitmap Size ( rozmiar tekstury - bitmapy ) . Wilekość zależna od wielkości pamięci RAM  naszego  urządzenia


f) Haep preallocation ( prealokacja stosu )


g) MuPDF internal storage size ( wewnętrzny rozmiar pamięci MuPDF )

 
5) Rendering ( tworzenie środowiska  programu ) . Znajdują się tu następujące podmenu :

 
a) Rotation mode ( sposób osbrania ekranu )
 
 
 
b) Document view mode (widok dokumentu )
 

 
c) Contrast (kontrast )
 

 
d) Exposure ( ekspozycja )

 
6) Format specyfic (szczególne formaty plików odcztywanych przez "Ebook Droid" )
 

 

 
 
Ekran tego podmenu jest podzielony na poszczególne rodzaje obsługiwanych plików ( djvu , pdf i   inne ). Zawiera rozwijane listy  z poszczególnymi  opcjami ustawień :
 
a) Rendering mode ( sposób tworzenia )

 
b) Use custom DPI ( rozdzielczość ekranu - ustwiana ręcznie przez użytkownika programu w osiach  X i Y)

 
 
c) Monospace font family ( typy czcionek w rodzinie Monotype  )

d) Sans , Sherif, Symbol  , Dingbat  font family ( typy czcionek w rodzinie Sans , Sherif, Symbol , Dingbat )

 

 

 

 
e) XML Parser ( XML analizator )
 

 
f) FB2 font family ( rodzina czcionek formatu FB2)
 
7) File Browser ( przeglądarka plików )  
 

 
 

 
 
 
a) Auto Scan directories ( folder przeszukiwany  automatycznie przez program po jego uruchomieniu) . Domyślnie jest to "root " w naszym urządzeniu ale można wpisać ścieżkę do innego wybranego przez nas )
 

 
b) Cache location (lokalizacja pamięci). Wybieramy czy domyślną pamięcią dla naszych e-booków będzie pamięć wewnętrzna naszego urządzenia czy karta pamięci . W przypadku urządzeń takich jak mój tablet jako karta pamięci będzie wykrywana dodatkowa pamięć wbudowana w nasze urządzenie ale nie jest to problem bo  zawsze można ręcznie wybrać ebooka i jako czytnik wybrac z listy "Ebook Droid"
 
 
 8) OPDS Browsing ( przeglądarka księgarń zewnętrznych )
 

 
Jest tu tylko jedna rozwijana lista - Download folder ( folder na ściągane e-booki )


8) Backup &Restore Settings ( Ustawienia tworzenia i przywracania kopii zapasowej )
 
Są tu dwie rozwijane listy :
a) Number of uto Backups ( maksymalna liczba kopii zapasowych )

 
b) Book settings backup ( opcji kopii zapasowej książek )

 
 
Po przebyciu tego gąszczu ustawień   pora wreszcie  przejść do najważniejszej części mojego  postu o aplikacji "Ebook Droid" - otwieram ulubiony ebook . Jeżeli komuś z Was czytelnicy wydaje się że teraz korzystanie z testowanej aplikacji będzie łatwqe , proste i przyjemne - to jesteście w wielkim błędzie . Ale do rzeczy .
 Strona przykładowego ebooka otwarta w tym programie wygląda tak :

 
Jak widać na powyższej fotografii również po wczytaniu książki można wyświetlić dodatkowe  menu:  
 
1). Add bookmark ( dodaj zakładkę )
 

 
 
2) Go to .. ( idź do - w domyśle do strony w książce ) . Bardzo wygodnym sposobem na zmianę stron jest okno do ręcznego wpisywania numeru strony ( po jego wybraniu wyświetla się okno z klawiaturą numeryczną której wygląd zależy od klawiatury zainstalowanej jako domyślna w naszym urządzeniu ) ponieważ umożliwia precyzyjne wskazanie strony którą chcęmy obejrzeć , zamiast tracenia czasu na zabawę z suwakami ( choć poniżej też jest taka możliwość )  
 


 
3) Find text ( znajdź tekst ) . Ta opcja nie działa . Wyszukiwarka programu nie znalazła testowego słowa mimo iż znajdowało się ono w otwartym ebooku
 
 
4) Outline ( zarys)
5) Zoom ( powiększenie ) .  Zamiast ikon "+ " i " -" zastosowano pasek powiększenia , który jest niewygodny w użyciu bo mało precyzyjny
 


 
6) Więcej . ( Co robi polskie słowo w angielsko-języcznym programie ?) Znajduje się tu podmenu z listą opcji :
 
a) View ( widok ). Znajduje się tu lista dodatkowych elementów które mogą być ( lub mają nie być )  wyświetlane podczas czytania dokumentów :

 
b) Settings ( opcje ) . Wyświetla zaawansowaną listę opcji :
 

 
< Book settings ( ustawienia książek)

 
 
 
-First page offset ( ustawienie pierwszej strony )


- Rotation mode ( sposób obrotu )

 
- Document view mode ( sposób wyświetlania dokumentu )
 

 
-Page fitting ( dopasowywanie strony )
-Page transition ( przejście między stronami )
- Contrast ( kontrast )

 
-Exposure ( ekspozycja )

 
< All Settings ( wszystkie opcje ) -wyświtla tą samą  listę opcji którą opisywałem już wcześniej
 
< Cofigure taps ( ustawienia dotyku ) . Umożliwia przypisanie określonej funkcji każdemu z pól na które program "Ebook Droid " podzielił ekran dotykowy naszego urządzenia :

 
< Cofigure keys (ustawienia klawiszy ) . Umożliwia przypisanie każdemu klawiszowi naszego urządzenia jednej z funkcji menu "Settings"

np :

 
to przykładowa lista opcji możliwych do przypisania danemu klawiszowi :

 
Podsumowując test programu "Ebook Droid " uważam iż jego  instalacja ma sens tylko wtedy gdy czytamy dużo ksiązek w wielu różnych formatach gdyz różnorodność odczytywanych plików ebooków oraz szybkość działania to jego głowne zalety . Poważna wada to duża liczba różnych opcji , które są w większości niepotrzebne .


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz