wtorek, 16 lipca 2013

Color Note

Color Note to kolejny program służący do tworzenia notatek na urządzenia z systemem Android. Aplikacja w pełni darmowa ( brak płatnej wersji PRO) w języku angielskim. . Jednak znacznie różni się  od przedstawionego w moim poprzednim teście ( poście) programu  "QuickMemo" . Na swoją niekorzyść . Otóż w przeciwieństwie do niego jedyną możliwą formą notatek jest prosty tekst na jednokolorowym tle .
Główne okno aplikacji podzielone jest na dwie częsci :
 
Lewa część to opcje główne  tworzenia notatki a prawa część to lista utworzonych notatek ( na tym zdjęciu nie utworzyłem jeszcze żadnej ) .  Domyślnie wybrana jest pozycja "Notes" czyli właśnie lista utworzonych przez nas notatek .
Znaczenie poszczególnych pozycji w menu jest następujące :
1) Notes -  lista utworzonych przez nas notatek
2) Calendar - wyświetla kalendarz podzielony na aktywne komórki , a każda komórka to inny dzień. Pod pojęciem "aktywny" rozumiem sytuację w której program umożliwa edycję informacji w każdej z komórek i wyróżnia te edytowane przez nas tzn umieszczone w nich informacje
 
Na powyższym zdjęciu widoczny jest zaznaczony przez "Color Note " aktualny dzień . Nie ma jeszcze żadnych notatek. Zwaraca uwagę fakt że mimo angielskojęzycznego interfejsu  dni tygodnia w kalendarzu są po polsku . Gdy chcemy dodać  notatkę w kalendarzu wystarczy przytrzymać dłużej palcem wybraną kmórkę /dzień miesiąca . Wyświetli się menu z formami  notatki:
 
-Tekst  - wyświetla ekran w postaci żółtej kartki z  poziomymi  liniami  . Kolor żółty jest ustawiony jako domyślne tło notatki.

Kolor tła notatki można zmienić przez wybranie żółtego kwadratu obokm białego paska tytółu notatki . Pojawi sie wówczas lista możliwych kolorów do wyboru . Domyślny kolor można ustawić na stałe w opcjach .
 
Stworzoną notatke można edytować na kilka sposobów :
 
- Revert- powrót do poprzedniego okna
-Lock - zablokuj - służy do ochrony notatki hasłem
-Send - wyślij - umożliwia wysłanie notatki do innego urządzenia np przez e-mail , Bluetooth
-Calendar - wyświetla kalendarz w celu umiejscowienia stworzonej przez nas notatki w określonym  dniu ( pojawi się wówczas na pasku zadań naszego urządzenia ikona kartki )
-Archive - archiwizuj - zarchiwizowanie  notatki
-Delete - usuń - usunięcioe notatki ( przenieniesienie jej do folderu "Trash can" )


 
 
- Checklist - lista kontrolna
Przykładowa lista kontrolna z notatką wygląda tak :
 
Stworzone notatki można wyświetlać na 2 sposoby :
- lista :
 
 
- wesja pełna :
 
W razie potrzeby można ustawić powiadomieni . Wóczas program wyświetli ikonę kartki na pasku powiadomień w naszym urządzeniu :
 
3) Archieve- Archiwum - zawiera zarchiwizowane notatki
4) Trash Can - Kosz. Jest to odpowiednik folderu "Kosz" z systemu operacyjnego Windows i podobnie działa . Zawiera usunięte notatki:

 
 
Znajdujące się w tym folderze notatki można posortować wg kilku kryteriów ( oprócz ich  ostatecznego skasowania )
- czasu usunięcia z listy notatek ( by deleted time)
- czasu utworzenia ( by created time)
-alfabetycznie ( alphabeticaly)
- koloru tła (by color)
 
5. Theme  -Tematy - lista tematów do wyboru :
 
 
6. Search - Szukaj - wyszukiwarka stworzonych przez nas notatek :
 
 
6. Backup - Kopia zapasowa - tworzenie kopii zapasowej notatek.
7.Settings- opcje dodatkowe . Umożliwia zmianę zaawansowanych ustawień aplikacji "Color Note":
 
 

 
Nie będę tu opisywał działania poszczególnych pozycji bo ich nazwy wyjaśniają ich przeznaczenie , ograniczę się tylko do prezentacji tych które posiadają własne podmenu .
a) Online sync ( synchronizacja z jednym z portali społecznościowych  np Facebook):

 
Ta pozycja umożliwia równiez archiwizację naszych notatek na karcie pamięci :


b) Default screen ( ekran domyślny ) . Wybór czy domyślnym ekranem programu będzie kartka z liniami ( Workspace - przestrzeń robocza ) czy kalendarz (Calendar) :

 
c) Default color ( domyślny kolor tła notatek )
 
 
 
d) Default font size ( domyślny rozmiar czcionki )

e) List item height ( rozmiar pozycji - notatki w trybie "Checklist"  na liście )


f) Default sort order ( domyślny sposób sortowania zamówień czyli notatek na liście) :
 
g) Sort order in color ( sposób sortowania w kolorze notatek ):

 
h ) Widget transparency (przeźroczystość widżetu)


 
c) First day of Week ( pierwszy dzień tygodnia - dzień od którego program "Color note " ma liczyć początek tygodnia )
 
d) Show lunar date ( dat wg księżyca w Chinach  i Korei )


e ) Tekst editor ( edycja  tekstu )

 
f ) Check list editor ( edycja listy kontrolnej )

 
g) Auto link (automatyczny odnośnik )

 
h) More Settings ( dodatkowe opcje )

 
i) Master password ( hasło głowne programu )

j) About - informacje o programie "color Note i jego twórcach
 
Podsumowując ten test uważam że instalacja tego programu nie ma sensu ze względu na ograniczoną do jednego sposobu możliwośc tworzenia notatek . Menu zawiera za dużo niepotrzebnych opcji . Lepiej zainstalować "QuickMemo" którego opis znajdziecie drodzy czytelnicy w moim poprzednim poście.

 

 


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz